Hoppa till huvudinnehåll

Hur väljer jag balanserad eller obalanserad ingång på CXA81?

På CXA81 växlar du mellan balanserad och obalanserad ingång genom att trycka på ingångsknappen A1. Balanserad ingång visas genom att A1 lyser orange och obalanserad ingång visas genom att A1 lyser blått.

Se till att rätt ingång är vald på CXA, beroende på hur din CXA81 är ansluten. Om fel ingång är vald kommer det inget ljud från förstärkaren.

 

Kan jag ansluta en extern hårddisk till "USB Audio In" på CXA61/81?

Nej, det finns inget sätt att ansluta en USB-enhet eller hårddisk direkt till CXA61/81 med dess "USB Audio"-ingång. "USB Audio"-ingången på CXA61/81 stöder endast en direktanslutning till en PC eller Mac. För att göra detta kan du dock använda en av våra nätverksspelare tillsammans med CXA61/81.

 

Hur väljer jag USB Audio-ingången på CXA61/81?

För att välja USB Audio-ingång på CXA61/81 trycker du två gånger på Bluetooth/USB Audio-knappen som sitter på enhetens framsida.

  • Tryck på knappen en gång för att välja Bluetooth-ingång, denna blir då blå.

  • Tryck på knappen igen för att välja USB Audio-ingång, denna blir då orange.

USB-port (ljud in)

Du kan också välja den här ingången med hjälp av USB Audio-knappen på CX-fjärrkontrollen.

 

Varför kan jag inte justera volymen på CXA61/81 med min mobila enhet när jag är ansluten via Bluetooth?

När du använder CXA61/81 med Bluetooth tar förstärkarens volymkontroll över från den mobila enheternas volym. Den mobila enheten skapar då en Bluetooth-ström med fast nivåvolym, som sedan justeras via förstärkaren.

Det är normalt att den mobila enheten inte kan styra volymen på CXA61/81 när den är ansluten via Bluetooth. Volymjusteringar kan göras på själva förstärkaren med hjälp av antingen fjärrkontrollen eller frontpanelens volymratt.

 

Vilken är crossover-frekvensen på CXA61/81?

CXA61/81 har ett lågpassfilter på 2,3 kHz som tillämpas vid Sub Out-utgången. Detta är för att CXA ska lägga till minimal fas vid Sub Out-frekvenserna. Det gör att du kan ställa in en egen crossover-frekvens på själva subwoofern.

 

Vad skulle CXA:s uteffekt bli om jag ansluter två par högtalare?

När du ansluter två par högtalare till en förstärkare halveras den kombinerade impedansen. Så när två par 8Ω (Ohm) högtalare ansluts blir den totala impedansen 4Ω, även om den enskilda impedansen för varje högtalare förblir oförändrad på 8Ω.

CXA61 har en uteffekt på 60W RMS per kanal till 8 ohm, vilket ökar till 90W RMS till 4Ω.

Denna förstärkareffekt är per kanal. Om du ansluter 2 par 8Ω-högtalare halveras den totala impedansen till 4Ω, så du skickar 90W per kanal. Detta delas sedan mellan de två högtalarna som är anslutna till den kanalen och skickar 45W till varje högtalare.

För CXA81 gäller samma som ovan men CXA81 ger 80W RMS vilket ökas till 120W vid 4Ω. Det betyder att du får 60W för varje högtalare när två par används med CXA81.  

Vi rekommenderar inte att 2 par högtalare med 4 Ohm eller 6 Ohm ansluts till CXA61/81, eftersom impedansen halveras vilket innebär att impedansen blir 2 ohm respektive 3 ohm. Detta kan leda till att förstärkaren drivs för hårt och CAP5-skyddet aktiveras, eller att förstärkaren och/eller högtalarna skadas.