Hoppa till huvudinnehåll

Så här öppnar du inställningsmenyn

1. Sätt CXA i standby-läge.

2. I standby-läget håller du in Speaker A/B-knappen tills A/B-lampan blinkar eller knapparna för källa A1–A4 tänds.

Menyn Setup (Inställningar)

Obs: Tryck en gång på Speaker A/B-knappen för att lämna inställningsmenyn och sätt CXA i standby-läge igen.

Se knapparna nedan för att konfigurera inställningarna:

Obs: Markerad knapp indikeras med blått ljus.      

 

Automatisk avstängning (APD)

A1 av – inaktiverar APD-funktionen (automatisk avstängning).

A1 på – ställer in APD-tiden på 20 minuter.

Obs: Auto power down är en power-down-funktion som automatiskt sätter CXA i standby-läge om det inte finns något ljud. APD-tiden motsvarar den tid som krävs utan något ljud innan CXA automatiskt sätts i vänteläge.

APD

  

Klippningsfunktion

A3 på – klippningsfunktion aktiverad. Volymen dämpas om förstärkaren känner av klippning i signalen.

A3 av – klippningsfunktion inaktiverad.

 

USB-läge

A4 på – Sätter CXA i USB Audio Class 2-läge.

A4 av – Sätter CXA i USB Audio Class 1-läge.

Anmärkningar:

– Om du vill spara inställningarna och gå ur installationsmenyn trycker du på knappen Speaker A/B.

– Om du trycker på Standby/På-knappen på menyn Setup (Inställningar) stängs inställningsmenyn och inställningarna sparas inte.

 

Fabriksåterställning

En fabriksåterställning kan utföras för att återställa CXA till fabriksinställningarna:

1. Medan CXA är i standby-läge håller du in Speaker A/B-knappen.

2. När sedan A/B-lamporna blinkar trycker du på D1, D3, USB, D2 i en U-formsekvens.

Fabriksåterställning