Hoppa till huvudinnehåll

CXC-enhetens fjärrkontroll har samma kontrollfunktioner som på frontpanelen och kan även användas för att styra andra produkter i CX-serien. De medföljande AAA-batterierna måste monteras innan fjärrkontrollen kan användas. Fjärrkontrollens knappfunktioner beskrivs nedan:

1. Ljusstyrka - Ändrar ljusstyrkan på CXA-enhetens displaylampor. Det finns två ljusstyrkenivåer och en funktion för att stänga av bakgrundsbelysningen.

Obs: När CXA-enhetens displaylampor är avstängda, tänds de kort för att visa ändringen om du ändrar någon av funktionerna.

2. Mute (Tyst) - Tryck för att stänga av eller slå på utgångsljudet för högtalare, förförstärkare, subbas och hörlurar.

Lampan blinkar på enhetens framsida för att visa att utgångarna är avstängda.

3. Standby/På – Växlar CXA-enheten mellan På och Standby-läge.

4. Källor - Används för att välja källingångar.

Obs: På CXA81 har A1-knappen dubbla funktioner och väljer balanserad eller obalanserad A1-ingång, samt växlar mellan de två ingångarna när du dubbelklickar. MP3-källan kan endast väljas när det finns ett uttag som är anslutet till ingången.

5. Volym upp/ner - Justering av volymnivå.

Obs: Om fjärrkontrollen inte fungerar kan du kontrollera om batterierna är slut eller om det är något i vägen för frontpanelens IR-mottagare.
Fjärrkontroll