Hoppa till huvudinnehåll

När vi utvecklar våra förstärkare integrerar vi funktioner som gör att du kan ansluta ditt system på olika sätt. Införandet av funktioner som förförstärkar- och Högtalare B-anslutningar innebär att du flexibelt kan konfigurera ditt system efter just dina behov.

Obs: När du använder en banankontakt ska du se till att högtalaranslutningarna är helt åtdragna innan du sätter i kontakten.

CXA:s banankontakter

 

Grundläggande anslutning

Bilden nedan visar förstärkarens grundanslutning till en CD-spelare, skivspelare och ett par högtalare.

Grundläggande anslutning

 

Anslutningar för högtalare B

Anslutningarna för högtalare B på baksidan av förstärkaren gör det möjligt att använda en andra uppsättning högtalare (dvs. högtalare som finns i ett annat rum). Med Högtalare A/B-knappen på frontpanelen kan du växla mellan endast högtalare A, endast högtalare B samt högtalare A och B tillsammans.

Anslutningar för högtalare B

 

Subbasutgångar

Subbasutgången är för anslutning till LFE/Sub-ingången på en aktiv subbas. Bilden nedan visar hur du ansluter förstärkaren till en aktiv subbas via LFE/Sub-ingången på subbasen.

Sub-anslutning

Förförstärkarutgångar

Förförstärkarens utgångskontakter är till för att ansluta till ingångskontakterna på en förförstärkare eller aktiv subbas. Bilden nedan visar hur du ansluter förstärkaren till en aktiv subbas via Line In-ingången på subbasen.

Förförstärkarutgångar

 

Balanserade ljudanslutningar (endast CXA81)

Bilden nedan visar hur du ansluter CXA81 till CXN-nätverksspelaren med hjälp av de balanserade ljudingångarna via trestifts XLR-kontakter. CXA81 kan också anslutas till källor med balanserade utgångar som inte kommer från Cambridge Audio.

Balanserade anslutningar

Balanserade anslutningar i ett ljudsystem är utformade för att avvisa elektriskt brus från strömkablar etc, samt effekterna av ljudströmmar som går genom jordanslutningarna. Grundprincipen för balanserad sammankoppling är att få den önskade signalen genom subtraktion med hjälp av en tretrådsanslutning. En tråd med en signal (het eller i fas) bär den normala signalen, medan andra (kall eller fasinverterad) bär en inverterad version. Den balanserade ingången känner av skillnaden mellan de två ledningarna för att ge den signal som önskas. Eventuella brusspänningar som uppträder identiskt på båda ledningarna (dessa kallas common-mode-signaler) avbryts genom subtraktionen.

CXA81 är utvecklad för att ge allra högsta prestanda när en balanserad sammankoppling används.

Obs: För att välja balanserad ingång på CXA81 trycker du två gånger på A1-knappen på frontpanelen eller på fjärrkontrollen, så att A1-lampan på frontpanelens display lyser orange. På A1 växlar du mellan balanserad och obalanserad ingång genom att trycka på ingångsknappen A1.

 

Ansluta en TV

En TV kan anslutas till en av de digitala ingångarna på CXA, om TV: n har den nödvändiga optiska eller koaxiala utgången.

Se till att utgångsljudinställningarna på TV:n är inställda på PCM eller stereo, eftersom CXA bara kan avkoda en stereosignal.

Se också till att den digitala ingången som TV:n är ansluten till har valts på frontpanelen på CXA (D1, D2 eller D3).

 

Aktivera "TV-läge" i CXA:

Vissa anslutna TV-apparater skickar en inkonsekvent samplingsfrekvens till CXA, vilket DAC:en i förstärkaren inte kan hantera. Detta kan leda till ljudavbrott och fel. Om så är fallet med din CXA måste "TV-läge" aktiveras i förstärkaren.

Serienumret för din CXA61 och CXA81 anger om "TV-läge" redan är förinstallerat eller om det kräver manuell installation.

Förinstallerat (oktober 2020 och framåt):

Serienumren för enheter som har "TV-läge" förinstallerat anges som: KW C11125 7060 0001. Om den tredje uppsättningen siffror är lika med eller är högre än 7060, indikerar detta att din förstärkare tillverkades efter oktober 2020 och redan har "TV-läge" installerat.

Så här aktiverar du "TV-läge" på förinstallerade enheter:

  1. Öppna inställningsmenyn genom att sätta CXA i standby.

  2. I standby-läget håller du in Högtalare A/B-knappen tills A/B-lamporna blinkar och knapparna för källa A1–A4 tänds.

Se knapparna nedan för att konfigurera inställningarna:

Obs: Vald knapp (på) indikeras med blått ljus.

A2 av – CXA är inställd på den bästa digitala ingångsljudinställningen på ingång D2.
A2 på – CXA är inställd på en mer tolerant digital ingångsinställning för ingång D2 som bör minska risken för att signalen tillfälligt avbryts.

   3. Om du vill spara inställningarna och lämna menyn Setup (Inställningar) trycker du på knappen Speaker A/B.

Obs: Om du trycker på Standby/På-knappen på menyn Setup (Inställningar) stängs inställningsmenyn och inställningarna sparas inte.

Ej installerat (före oktober 2020):

Om din CXA ligger före ovanstående serienummerkombination (den tredje uppsättningen siffror är lägre än 7060) ska du kontakta vårt supportteam på https://www.cambridgeaudio.com/gbr/en/contact så får du information om hur du utför den här uppdateringen manuellt.

Obs! Din TV måste vara ansluten till TOSLINK OPTICAL-ingång D2 för att TV-läget ska fungera.