Hoppa till huvudinnehåll

Cambridge Audio har utvecklat ett eget skyddssystem för att säkerställa tillförlitlighet och lång livslängd för sina förstärkare och de högtalare som de är anslutna till. Detta skyddssystem består av fem skyddsmetoder:

1. DC-detektering

Indikation - Enheten har stängts av under drift. Frontpanelens LED-lampa blinkar i följande sekvens, en blinkning med lång paus mellan blinkningarna. Se nedan för mer information.

Beskrivning - CAP5 erbjuder högtalarskydd om förstärkarens effekt går till en hög konstant spänning (DC) på grund av ett internt fel. Detta är ett sällsynt fel men om det upptäcks kan det rädda de dyra högtalarna.

Åtgärd - På grund av den nödvändiga känsligheten i DC-skyddskretsen kan extremt hård klippning av förstärkaren göra att DC-skyddet löser ut. Om detta fel uppstår ska du kontakta din återförsäljare för service.

2. Överhettningsskydd

Indikation - Enheten har stängts av under drift. Frontpanelens LED-lampa blinkar i följande sekvens, två snabba blinkningar med lång paus mellan blinkningarna. Se nedan för mer information.

Beskrivning - Överhettning orsakas av en kombination av höga lyssningsnivåer och högtalare med låg impedans. CAP5 innefattar temperaturdetektering som ständigt övervakar den värme som alstras av utgångstransistorerna. Om den övervakade temperaturen når en hög nivå (lämpligt inom gränserna för utgångsenheterna) försätts förstärkaren automatiskt i felläge. Enheten bör då lämnas i 15 minuter i detta tillstånd för att svalna tillräckligt. Om enheten inte har svalnat helt kan temperaturen nå maxgränsen igen strax efter att förstärkaren har startats. Om högtalarimpedansen är låg kan förstärkarens temperatur stiga snabbare eftersom förstärkaren måste arbeta hårdare. Om förstärkaren är monterad i ett skåp eller om ventilationsöppningarna är blockerade kan överhettningsdetekteringen aktiveras/återaktiveras efter en kort tids användning.

Åtgärd - Den inre temperaturen hos utgångstransistorerna har nått överhettningsgränsen. Låt enheten stå i 15 minuter för att svalna innan du trycker på standby-knappen för att återuppta användningen.

3. Överspänning/överströmsdetektering

Indikation - Enheten har stängts av under drift. Frontpanelens LED-lampa blinkar i följande sekvens, tre snabba blinkningar med lång paus mellan blinkningarna. Se nedan för mer information.

Beskrivning - CAP5 erbjuder V/I-skydd (spänning/ström) genom att ständigt övervaka utgångstransistorerna så att de håller sig inom det säkra driftområdet (SOA). SOA är en uppsättning gränsvärden som ges av utgångstransistortillverkaren för att säkerställa tillförlitligheten. V/I-skyddet har integrerats i förstärkarkretsarna för att ge snabb respons vid tillfälliga överbelastningar. När V/I-skyddet löser ut fortsätter enheten att fungera, men förvrängning kan höras eftersom enheten skyddar utgångstransistorerna.

Åtgärd - Sänk volymen. Om ljudet fortfarande är förvrängt kontrollerar du högtalaranslutningarna och högtalarklasserna.

4. Kortslutningsdetektering

Indikation - Enheten har stängts av vid start. Frontpanelens LED-lampa blinkar i följande sekvens, fyra snabba blinkningar med lång paus mellan blinkningarna. Se nedan för mer information.

Beskrivning - Vid start från standby utför CAP5 en kontroll av högtalarterminalerna för att se om det har uppstått en kortslutning över terminalerna av misstag. Om motståndet som mäts över högtalarterminalerna är för lågt förblir enheten i standby-läge tills felet har avhjälpts och enheten startas på nytt.

Åtgärd - Det kan finnas en kortslutning mellan högtalarterminalerna. Kontrollera alla högtalaranslutningar innan du försöker starta enheten från standby.

5. Intelligent klippdetektering

Indikation - Volymen sänks automatiskt.

Beskrivning - CAP5 kan upptäcka när förstärkaren börjar klippa eller driva för hårt vid utgången, vilket kan skada högtalare och försämra ljudet. Klippdistorsion skapas vid höga volymnivåer när utsignalen försöker gå över den maximala spänningen som förstärkaren kan ge, vilket gör att signalens toppar planar ut. När CAP5 upptäcker klippning sänks volymen automatiskt tills CAP5 upptäcker en oförvrängd utgång.

Obs: Klippdetekteringen är inaktiverad som standard. Klippdetekteringen kan aktiveras i inställningsmenyn (se avsnittet "Setup Menu").

 

Om CAP5 kvarstår är det också lämpligt att kontrollera specifikationerna för dina högtalare för att säkerställa att de är kompatibla med CXA61/81. Båda förstärkarna kan användas med högtalare med en impedans på mellan 4 och 8 ohm.

CXA61 ger 60W RMS till 8 ohm och 90W RMS till 4 ohm, medan CXA81 ger 80W RMS till 8 ohm och 120W RMS till 4 ohm.

Om dina anslutna högtalare faller utanför dessa specifikationer kan det också vara en anledning till att CAP5-skyddet aktiveras.