Hoppa till huvudinnehåll
CXA

1. Strömkontakt - När alla anslutningar till förstärkaren har utförts sätter du i nätkabeln i ett lämpligt eluttag och slår på enheten. Förstärkaren är nu klar för användning.

2. RS232C - RS232 är ett standardprotokoll för seriell datakommunikation som gör det möjligt för enheter som stöder RS232 att kommunicera med varandra som en del av ett automatiskt hemmasystem.

Kontroll för inbyggnadsinstallationer - hela protokollet för CXA kan hämtas på vår webbplats här.

3. Styrbuss - RCA-uttag som används för att skicka och ta emot ström- och volymkommandon från andra anslutna produkter i CX-serien. Mer information om kontrollbussen finns i avsnittet Styrbuss.

4. IR In -Gör att modulerade IR-kommandon från en IR-repeater eller ett specialbyggt system kan tas emot av förstärkaren. Kommandon som tas emot av IR-ingångsuttaget slingas inte ut ur styrbussen.

Obs: IR-ingången ger ingen ström, så alla enheter som ansluts till denna ingång måste ha egen strömkälla.

5. Trigger in/ut - CXA kan kopplas till trigger-utgången på hemautomatiseringsutrustning om du vill styra strömstatusen för CXA. Ingångsnivån ska vara 12V.

Triggerutgången ger kontinuerligt 12V, detta är aktivt medan CXA är påslagen. Detta kan användas för att slå på annan utrustning som har en trigger.

6. Högtalarterminaler

Obs: När du använder en banankontakt ska du se till att högtalaranslutningarna är helt åtdragna innan du sätter i kontakten. 

CXA:s banankontakt

Två uppsättningar med högtalarterminaler finns tillgängliga:

A (primära högtalarterminaler)

och

B (sekundära högtalarterminaler)

Anslut kablarna från högtalaren i vänster kanal till vänster terminaler på CXA, och kablarna från högtalaren i höger kanal till höger terminaler på CXA.

Se alltid till att den positiva anslutningen på förstärkaren är ansluten till den positiva anslutningen på högtalaren och att den negativa anslutningen på förstärkaren är ansluten till den negativa anslutningen på högtalaren.

Den röda terminalen är den positiva utgången.

Den svarta terminalen är den negativa utgången.

Se noga till att inga tvinnade kabeltrådar kortsluter högtalarutgångarna. Se till att högtalarterminalerna har dragits åt ordentligt så att de ger en bra elektrisk kontakt.

Ljudkvaliteten kan påverkas om skruvterminalerna är lösa.

Obs: De runda locken måste tas bort från högtalarterminalerna innan du kan sätta in en banankontakt i dem.

7. Subbasutgång - Anslut till ingången på en aktiv subbas, vid behov.

Obs: Det finns ett lågpassfilter på cirka 2,3 kHz subbasutgången. Inga frekvenser över 2,3 kHz skickas till en subbas som ansluts till denna utgång. Detta är för att CXA ska lägga till minimal fas vid subbas-frekvenserna. 

Crossover-frekvensen kan justeras på själva subbasen.

8. Förförstärkarutgång - För anslutning till obalanserade ingångar på en effektförstärkare eller aktiv subbas.

Obs: Det finns inget lågpassfilter på förförstärkarutgången så hela frekvensområdet skickas till en subbas som är ansluten till utgången.

9. Bluetooth-antenn - Används för strömning av ljud via Bluetooth. Du hittar mer information om detta i Bluetooth-avsnittet.

10. Analoga ingångar (A1 Obalanserad, A2, A3 och A4) - Lämplig för all källutrustning på "linjenivå" som CD-spelare, DAB- eller FM/AM-mottagare etc.

Dessa ingångar är endast för analoga ljudsignaler. De ska inte anslutas till den digitala utgången från en CD-spelare eller andra digitala enheter.

Obs: För de balanserade XLR-ingångarna är pin1 jordad, pin2 är positiv och pin3 är negativ.

11. USB-port (ljud in) - Ett USB B-uttag för att möjliggöra uppspelning av ljud från en dator som kör Microsoft Windows eller Apple Mac OS X. Vissa versioner av Linux kan också användas.

Anmärkningar:

  • Använd alltid en högkvalitativ USB-kabel som är certifierad som USB Hi-Speed. USB-kabelanslutningar som är längre än 3 mm kan leda till inkonsekvent ljudprestanda.
  • Sänk alltid volymen helt, byt till en annan ingång eller stäng av CXA innan du ansluter/kopplar ur kablarna till USB-ingången eller när du startar/stänger av din PC/Mac.

Omkopplare för Jord/Lyft - Jord-/lyftomkopplaren gör att USB-gränssnittet jord kan ansluta eller koppla bort CXA-signaljorden. Urkoppling (lyft) av jorden kan användas om elektroniskt brus hörs genom högtalarna när USB-ingången är aktiverad. Omkopplaren bör annars lämnas i jordpositionen.

12. Digitala ingångar (D1, D2 OCH D3) - TOSLINK och S/P DIF koaxiala digitala ingångar.

Koaxialkabel – Använd en högkvalitativ 75 ohm, digital RCA Phono-sammanskopplingskabel (inte en som är utvecklad för normal ljudanvändning). Denna ingång är lämplig för 16-24 bitars innehåll upp till 192 kHz.

TOSLINK-kabel (optisk) – Använd en högkvalitativ TOSLINK fiberoptisk sammankopplingskabel, speciellt utvecklad för ljudanvändning. Denna ingång är lämplig för 16-24 bitars innehåll upp till 96 kHz (TOSLINK rekommenderas inte vid 192 kHz samplingsfrekvenser).

Obs: För att få ut det bästa av ditt system rekommenderar vi att du bara använder högkvalitativa Cambridge Audio-anslutningar. Det säkerställer att ditt system låter så som vi faktiskt designade det. Fråga din återförsäljare för mer information.

13. A1-ingångar

Obs: Balanserad (XLR) är endast tillgänglig på CXA81.

A1-ingångar har antingen obalanserade (phono/RCA) eller balanserade (XLR) anslutningar. Den balanserade anslutningen är alternativet av högre kvalitet och kan avvisa brus och störningar i kabeln när den används med annan utrustning som har stöd för denna funktion.

En XLR-kontakt är trådbunden Stift 1 - Jord; Stift 2 - Het (i fas); Stift 3 - Kall (fas inverterad).